Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Balansräkningar
Försäkringsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Kreditinstitutens bokslut
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Värdepappersföretag
Producent: Statistikcentralen
Banker
Kreditinstitutens bokslut
Producent: Statistikcentralen
Banlängd
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bantrafik
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Barn
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Barn. erkännande av moderskap
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Barnavård
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Barndödlighet
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Barnfamiljer
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnkulturcentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Barnlöshet
Befruktningsbehandlingar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Barnskydd
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Basprisindex för hemmamarknaden
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Befolkning
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsförändringar
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognoser
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Befolkningstillväxt
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Befruktningsbehandling
Befruktningsbehandlingar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Beskattning
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Betalda transfereringar
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Betalningsbalans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Betalningsstörningar
Skuldsaneringar
Producent: Statistikcentralen
Beväringar
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Bibliotek
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Bil
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bilar
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Bildkonst
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Bildkonstskolor
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Bilhandel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Boende
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Boendenivå
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Boenderymlighet
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Boendeservice
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Boendetäthet
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Bokhandlar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Bokslut
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Kommunekonomi
Producent: Statistikcentralen
Kreditinstitutens bokslut
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Värdepappersföretag
Producent: Statistikcentralen
Bostadsaktiebolag
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Bostadsbestånd
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Bostadsbidrag
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadshushåll
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Bostadsinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bostadslån
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Bostadsprisindex
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Bostadsproduktion
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Bostadsrättsbostäder
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Bostäder
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Bransch
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Branscher
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Broilerkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Broilrar
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Brott
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Brottmål
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Bruttodräktighet
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Bruttoförädlingsvärde för jordbruket
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Bruttoinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bruttonationalinkomst
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Bruttonationalprodukt
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Bruttotonkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bruttovärde
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Brännved
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Bränslen
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Bulkfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Bullerbekämpning
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Bussar
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Byggande
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Byggande av hus
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Bygglov
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnader
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Byggnadsbestånd
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnader
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Byggnadsproduktion
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggverksamhet
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Byte
Jakt
Producent: Naturresursinstitutet
Bytesbalans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Bytesförhållande
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Bär
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Bärodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Böcker
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Bötesstraff
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö