Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Vagn
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Vagnaxelkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Val
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Välfärdsområdesval
Producent: Statistikcentralen
Valdeltagande
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Vallväxter
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Valutareserv
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Varaktiga konsumtionsvaror
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Varaktiga varor
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Vardagsliv
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Varor
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Varuklasser
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Vatten
Hydrologiska observationer
Producent: Statens miljöförvaltning
Vattenbruk
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Vattenbyggnad
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Vattenkraft
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Veckoarbetstid
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Vete
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Vilt
Jakt
Producent: Naturresursinstitutet
Virke
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesavgången
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Virkeshandel
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesproduktionen
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Virkessortimenten
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Visstidsarbete
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Volymindex
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för nybyggnad
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Vägbeläggning
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Vägklass
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Vägtrafik
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Välfärdsområdesval
Välfärdsområdesval
Producent: Statistikcentralen
Välfärdstjänster
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Värdepapper
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Värme
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Värmeproduktion
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Värnpliktiga
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Växthusgaser
Luftutsläpp efter näringsgren
Producent: Statistikcentralen
Växthusgaser
Producent: Statistikcentralen
Växthusodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Växtproduktion
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Våld
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Våldsbrott
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Våldsrelaterad dödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Vård utom hemmet
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Vårdanmälningsregister
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Vårdnad av barn
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö