Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Vagn
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Vagnaxelkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Val
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Välfärdsområdesval
Producent: Statistikcentralen
Valdeltagande
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Vallväxter
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Valutareserv
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Varaktiga konsumtionsvaror
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Varaktiga varor
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Vardagsliv
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Varor
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Varuklasser
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Vatten
Hydrologiska observationer
Producent: Statens miljöförvaltning
Vattenbruk
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Vattenbyggnad
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Vattenkraft
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Veckoarbetstid
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Vete
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Vilt
Jakt
Producent: Naturresursinstitutet
Virke
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesavgången
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Virkeshandel
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesproduktionen
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Virkessortimenten
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Visstidsarbete
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Volymindex
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för nybyggnad
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Vägbeläggning
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Vägklass
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Vägtrafik
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Välfärdsområdesval
Välfärdsområdesval
Producent: Statistikcentralen
Välfärdstjänster
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Värdepapper
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Värme
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Värmeproduktion
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Värnpliktiga
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Växthusgaser
Luftutsläpp efter näringsgren
Producent: Statistikcentralen
Växthusgaser
Producent: Statistikcentralen
Växthusodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Växtproduktion
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Våld
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Våldsbrott
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Våldsrelaterad dödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Vård utom hemmet
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Vårdanmälningsregister
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Vårdnad av barn
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö