Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Luftutsläpp efter näringsgren

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas utsläpp av växthusgaser minskade år 2019 - utsläppen av föroreningar var på samma nivå som året innan
30.9.2021
Finländarnas växthusgasutsläpp minskade år 2019. Samtidigt var utsläppen av föroreningar till största delen på samma nivå som året innan. Växthusgasutsläppen i Finland och utomlands uppgick till 57 miljoner ton, dvs. 5 procent mindre än året innan. Den mest betydande orsaken till nedgången var att utsläppen från energiproduktionen minskade med nästan 15 procent i och med att förbrukningen av kol och torv minskade från året innan. Den största minskningen av utsläppen av luftföroreningar skedde i utsläppen av svaveldioxid, som minskade med nästan 10 procent.

Beskrivning: I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna. Totalt finns det 14 utsläppskomponenter, från koldioxid och kväveoxider till finpartiklar och fluoriderade växthusgasen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, luftvård, växthusgaser, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/index_sv.html