Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utnyttjad jordbruksareal

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Utnyttjad jordbruksareal
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas odlingsarealer, träda och övrig jordbruksareal i Finland. Odlingsarealen av varje växtslag anges som tusen hektar både på landsnivå och enligt arbetskrafts- och näringscentral. Odlingsarealen anges som hektar på kommunsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, jordbruksmark, åkerväxter, sädesslag, vallväxter, potatis, åkerareal.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utnyttjad jordbruksareal [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kaoma/index_sv.html