Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Skogsindustrins virkesförbrukning

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsindustrins virkesförbrukning
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken uppger årliga uppgifter om inhemskt och utländskt råvirke som används som råvara för skogsindustriprodukter i Finland samt om skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: flis, avfallsvirke, massaved, konsumtion, massa- och pappersindustri, skogsindustri, virke, virkessortimenten, trävaruindustrin, råvirke, bransch, sågtimmer, import.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsindustrins virkesförbrukning [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtpk/index_sv.html