Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Järnvägsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg ökade med 13 procent under det sista kvartalet 2021
31.3.2022
Under det sista kvartalet 2021 uppgick antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna i Finland till totalt 17,1 miljoner, vilket var 13 procent mera än under motsvarande kvartal året innan. Antalet personkilometer i tågtrafiken var totalt 962 miljoner. Detta var en ökning med 63 procent från motsvarande kvartal året innan. Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016 - 2021 efter kvartal

Beskrivning: Järnvägsstatistik utgör en basstatistik över Finlands järnvägar, som innehåller uppgifter både om bannätet och om järnvägstrafiken. Statistiken beskriver järnvägarnas tillstånd per bansträcka och som tidsserier. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bantrafik, järnväg, banlängd, spårlängd, lok, vagn, tågkilometer, bruttotonkilometer, vagnaxelkilometer, personkilometer, tonkilometer, lokkilometer.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/index_sv.html