Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Dagstidningar
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Dairy
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Dans
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Datasekretess
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Datasäkerhet
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Datateknik
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Datorer
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i föreningsverksamhet
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Deltidsarbete
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Den egentliga handelsflottan
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Detaljhandel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Digitala spel
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Digitalisering
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Dikor
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Direktförsäljning
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Direktinvesteringar
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Disponibel inkomst
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Disponibla inkomster
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Dividender
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Domar
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Dotterbolag
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Driftsekonomi
Kommunekonomi
Producent: Statistikcentralen
Drogrelaterad död
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Dubbelt medborgarskap
Erhållande av finskt medborgarskap
Producent: Statistikcentralen
Dygnsrytm
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Dödlighet
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Dödlighet i olycksfall
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Dödsattester
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Dödvikt
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö