Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
E-handeln befinner sig i ett brytningsskede
30.11.2021
Femtiosju procent av finländarna i åldern 16 - 89 år hade köpt något på internet under de senaste tre månaderna. Andelen som köpte olika tjänster minskade, medan andelen som köpte varor ökade. Femtioåtta procent av de sysselsatta hade jobbat hemifrån, över hälften av dem dagligen. Av finländarna i åldern 16 - 89 år använde 93 procent internet och 82 procent flera gånger om dagen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik år 2021.

Beskrivning: Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna används för utvecklingsprojekt inom det inhemska informationssamhället samt för utarbetande av allmäneuropeiska indikatorer för informationssamhället.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, e-utbildning, hemteknik, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, sociala medier, telefoner.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens namn har ändrats: Användning av informations- och kommunikationsteknik
7.11.2012
Namnet på statistiken Användning av informations- och kommunikationsteknik har ändrats till Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/index_sv.html