Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De offentliga utgifterna ökade kraftigt år 2020
17.12.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter var de offentliga samfundens konsoliderade totalutgifter 57,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2020. År 2019 var motsvarande siffra 53,3 procent. På grund av coronapandemin betalades i synnerhet mer arbetslöshetsförmåner och företagsstöd än under tidigare år. Över hälften av ökningen av de offentliga samfundens utgifter härrörde från social trygghet och stöd till företagsverksamhet.

Beskrivning:
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: den offentliga sektorns utgifter, kommunekonomi, konsumtionsutgifter, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn
31.1.2017
I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för statistikåret 2015 när det gäller den offentliga sektorn mer än normalt.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/index_sv.html