Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2021

De offentliga utgifterna ökade kraftigt år 2020

Enligt Statistikcentralens uppgifter var de offentliga samfundens konsoliderade totalutgifter 57,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2020. År 2019 var motsvarande siffra 53,3 procent. På grund av coronapandemin betalades i synnerhet mer arbetslöshetsförmåner och företagsstöd än under tidigare år. Över hälften av ökningen av de offentliga samfundens utgifter härrörde från social trygghet och stöd till företagsverksamhet.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål år 2020

Totalutgifter, % Nettoutgifter, % 1) Konsumtionsutgifter, %
G01 Allmän offentlig förvaltning 14,6 11,0 12,4
G02 Försvar 2,4 2,5 4,9
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2,0 2,1 4,1
G04 Näringslivfrågor 9,1 9,0 9,3
G05 Miljöskydd 0,4 0,3 0,6
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,6 0,2 0,4
G07 Hälso- och sjukvård 13,4 13,1 25,9
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2,6 2,7 3,7
G09 Utbildning 10,2 10,6 17,4
G10 Social trygghet 44,6 48,5 21,3
G0 Ändamål, totalt 100,0 100,0 100,0
1) Nettoutgifter=Totalutgifter minskat med försäljningsinkomster och avgiftsinkomster samt med produktionen för egen slutlig användning

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2020/jmete_2020_2021-12-17_tie_001_sv.html