Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Köttproduktion

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Köttproduktion
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om slaktkropparna per styck och per kilo och medelslaktvikter. Statistiken innehåller även fryslager på månadsnivå. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterier och fås från djurregistren.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: slakterier, slakt, köttproduktion, nötkött, svinkött, fårkött, fjäderfäkött, broilerkött, kalkonkött, producentpriser, lantgårdar, lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Köttproduktion [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/litu/index_sv.html