Köttproduktion

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/litu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Priser och kostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om slaktkropparna per styck och per kilo och medelslaktvikter. Statistiken innehåller även fryslager på månadsnivå. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterier och fås från djurregistren.

Årsstatistiken innehåller dessutom uppgifter om produktionen av nötkött, svinkött och lammkött enligt kommun och Ely-central. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas från slakterier och fås från djurregistren.

Årstatistiken innehåller också uppgifter om produktionen av ekologiskt kött och lantgårdarnas slakter.

Nyckelord

slakterier, slakt, köttproduktion, nötkött, svinkött, fårkött, fjäderfäkött, broilerkött, kalkonkött, producentpriser, lantgårdar, lantbruk

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/litu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.02.2021