Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lihantuotanto

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/litu/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja teuraseläinten ruhojen kappale- ja kilomääristä, ruhojen keskipainoista sekä tuottajahinnoista. Tilaston tiedot perustuvat kuukausittain teurastamoilta kerättäviin tietoihin ja nautarekisteriin. Vuositason tiedot perustuvat lisäksi viljelijöiltä kerättäviin tietoihin sekä maatiloilla tapahtuneiden teurastusten osalta arvioon. aTilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja tuotantoeläinten teurastusmääristä (kpl, kg ja kg/kpl). Lisäksi tilasto sisältää tietoja lihan pakkasvarastoista. Tiedot julkaistaan koko maan tasolla. Tilaston tiedot perustuvat kuukausittain teurastamoilta kysyttäviin tietoihin sekä hallinnollisiin eläinrekistereihin.

Vuositasolla tilasto sisältää nautojen, sikojen ja lampaiden teurastusmäärät (kpl ja kg) alueittain. Tiedot julkaistaan kunnittain, Ely-keskuksittain ja tukialueittain. Tiedot perustuvat teurastamoilta kerättäviin tietoihin ja hallinnollisiin eläinrekistereihin.

Lisäksi vuositasolla tilastossa julkaistaan luomulihantuotanto ja maatilateurastukset koko maan tasolla.

Asiasanat

teurastamot, teurastus, lihantuotanto, naudanliha, sianliha, lampaanliha, siipikarjanliha, broilerinliha, kalkkunanliha, tuottajahinnat, maatilat, maatalous

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/litu/yht.html


Päivitetty 23.02.2021