Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över skuldsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Skuldsättningsgraden för bostadshushåll med bostadsskuld i genomsnitt 227 procent
17.12.2021
Bostadshushållen med bostadsskuld hade en skuld på i genomsnitt 227 procent av sina disponibla penninginkomster år 2020. Bostadshushållen med en vuxen och minst ett barn hade mest skuld i förhållande till inkomsterna, 267 procent. Enpersonshushållen hade skulder på 262 procent i förhållande till de disponibla inkomsterna. Även skuldsättningsgraden hos barnfamiljer med två vuxna var större än skuldsättningsgraden i genomsnitt, 243 procent av inkomsterna. Skuldsättningsgraden för alla bostadshushåll var 114 procent år 2020. Skuldsättningsgraden var tre procentenheter högre än år 2019.

Beskrivning: Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och slagits samman med uppgifterna i totalstatistiken över inkomstfördelningen. Skattemyndigheterna får uppgifterna om krediter och räntor efter typ av lån från finansinstitut och andra kreditgivares årsanmälan. Totalmaterialet över inkomstfördelningen är ett registermaterial som täcker hela befolkningen och alla uppgifter samlas in från administrativa register. Sammanslagningen av register görs med hjälp av personbeteckningen. Statistiken över skuldsättning utkommer bara som webbpublikation. I statistikpublikationen beskrivs bostadshushållens och personernas skuldsättning efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadshushåll, bostadslån, hushåll, krediter, kreditgivning, lån, räntor, skulder, skuldsättning, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistik över skuldsättning skjuts fram
11.2.2020
Publiceringen av statistik över skuldsättningsgraden i statistiken över skuldsättning skjuts fram.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/index_sv.html