Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Input-output

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Importprodukternas andel 27 procent av insatsförbrukningen år 2019
20.1.2022
Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik utgjorde importprodukterna 27 procent av insatsförbrukningen år 2019. De därefter största importandelarna efter användningsklass visade fasta bruttoinvesteringar (18 procent) och hushållens konsumtionsutgifter (13 procent). På hela ekonomins nivå var den genomsnittliga importandelen för användningsklasserna 17 procent och på motsvarande sätt var den inhemska produktionens andel 83 procent av den sammanlagda användningen av inhemsk produktion och import.

Beskrivning: Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller
5.12.2018
I input-outputstatistiken från år 2015 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris också i föregående års priser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/index_sv.html