Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.1.2022

Importprodukternas andel 27 procent av insatsförbrukningen år 2019

Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik utgjorde importprodukterna 27 procent av insatsförbrukningen år 2019. De därefter största importandelarna efter användningsklass visade fasta bruttoinvesteringar (18 procent) och hushållens konsumtionsutgifter (13 procent). På hela ekonomins nivå var den genomsnittliga importandelen för användningsklasserna 17 procent och på motsvarande sätt var den inhemska produktionens andel 83 procent av den sammanlagda användningen av inhemsk produktion och import.

Användning till baspris, mn €, och importprodukternas andel av användningen till baspris år 2019

Användning till baspris, mn €, och importprodukternas andel av användningen till baspris år 2019

Källa: Input-output 2019, Statistikcentralen.

Förfrågningar: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/2019/pt_2019_2022-01-20_tie_001_sv.html