Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Arbetspensionstagare i Finland

Producent:
Pensionsskyddscentralen
Uppgifter: Arbetspensionstagare i Finland
www.etk.fi
Statistikkalendarier
www.etk.fi
Beskrivning: Statistiken över arbetspensionstagare i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension i Finland. Statistiken innehåller också uppgifter om genomsnittliga arbetspensionsbelopp i euro. En viktig klassificeringsgrund är indelningen av arbetspensionssystemet i en privat och en offentlig sektor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, pensionering.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland [e-publikation].
Helsingfors: Pensionsskyddscentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stesa/index_sv.html