Arbetspensionstagare i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/stesa/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över arbetspensionstagare i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension i Finland. Statistiken innehåller också uppgifter om genomsnittliga arbetspensionsbelopp i euro. En viktig klassificeringsgrund är indelningen av arbetspensionssystemet i en privat och en offentlig sektor.

Nyckelord

socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, pensionering

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/stesa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021