Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Producentprisindexet för lantbruk steg med 16,7 procent i januari
16.3.2022
Enligt Statistikcentralens beräkningar uppgick förändringen av producentpriserna inom lantbruket på årsnivå till 16,7 procent i januari. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 25,4 procent. Kött och animaliska produkter blev 11,3 procent dyrare. Priserna på insatsvaror inom jordbruket har stigit exceptionellt mycket på kort tid. Rysslands angrepp på Ukraina sätter dessutom ytterligare press på att höja insatspriserna. Prisändringarnas inverkan på producentpriserna inom jordbruket behöver följas upp oftare. Databastabellerna för producentprisindexet för lantbruk uppdateras i fortsättningen månatligen med 45 dagars eftersläpning efter utgången av statistikmånaden. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010 - 1/2022

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html