Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: NationalräkenskaperJord- och skogsbruk samt fiske
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.

Uppgiftsinnehåll

Prisindex för lantbruksprodukter.

Klassificeringar

Indexets struktur bygger på Eurostats framställan. Indexets sexsiffriga klassificering följer i huvudsak lantbruksräkenskapernas klassificering (Economic Accounts for Agriculture EAA, som följer Europeiska unionens näringsgrensindelning NACE). Indexets huvudindelning består av två huvudgrupper, dvs. vegetabiliska och animaliska produkter.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Merparten av prisuppgifterna fås från Naturresursinstitutet, egen insamling av uppgifter från organisationer, företag och affärer.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Producentprisindexet för lantbruk publiceras efter kvartal inom 45 dygn efter att kvartalet som statistikförs gått ut den 15:e i månaden. Ifall den 15:e infaller under ett veckoslut eller en söckenhelg publiceras indexet följande vardag. Indexprognosen som gäller hela året publiceras i mitten av november. Statistiken är preliminär tills uppgifter om de slutliga efterskottslikviderna för mjölk finns att tillgå.

Tidsserie

Indexserier sedan år 1932. För närvarande används indexet 2015=100.

Nyckelord

index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mthi/yht_sv.html

Mera information

Uppgifterna publiceras också på Eurostats publikationer och databaser.


Senast uppdaterad 17.05.2022