Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Internationell prisjämförelse

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stor variation i de europeiska konsumentpriserna: de dyraste och förmånligaste finns utanför EU-länderna
22.6.2021
Den totala prisnivån för de varor som hushållen köpte var i Finland den åttonde högsta i Europa år 2020 och översteg EU-genomsnittet med 26 procent. Jämfört med de övriga nordiska länderna var Finland dock förmånligast: Danmark, Island och Norge översteg EU-genomsnittet med omkring 40 procent, Sverige med 30 procent. Totalt omfattade utredningen 37 länder, av vilka Schweiz hade de högsta konsumentpriserna och Turkiet de förmånligaste. Uppgifterna baserar sig på en jämförelse av prisnivån som koordineras av EU:s statistikmyndighet Eurostat. Statistikcentralen sammanställde prismaterialet för Finlands del.

Beskrivning: Syftet med den internationella prisjämförelsen är att skapa köpkraftspariteter. Köpkraftspariteten är en valutakurs som ger priset på en korg med varor i två olika länder så att priset är exakt detsamma omräknat till en gemensam valuta. Med köpkraftspariteten mäter man pengarnas värde inom samhällsekonomin utgående från hur mycket varor och tjänster man kan köpa för valutan. På så sätt får man en klarare bild av samhällsekonomins produktion per capita än om man bara ändrar värdet för bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten (i allmänhet) till euro eller US-dollar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, internationell jämförelse, konsumentpriser, köpkraftsparitet, priser, prisjämförelse, prisnivåindex.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/index_sv.html