Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Tobaksstatistik

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Tobaksstatistik
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Institutet för hälsa och välfärd sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet. I statistiken ges uppgifter om statistikförd försäljning och konsumtion av tobak, tobaksrökning och exponering för tobaksrök.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, import, konsumtion, priser, produktion, snus, tobak, tobaksrökning, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tobaksstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tupk/index_sv.html