Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Finlands officiella statistik

FPA-rehabilitering

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: FPA-rehabilitering
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Statistiken över FPA-rehabiliteringen ger en helhetsbild av den riksomfattande rehabilitering som administreras av FPA. Där presenteras ur olika synvinklar statistik över rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringsåtgärderna, de kostnader som åtgärderna orsakar och rehabiliteringspenningen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, rehabilitering, rehabiliteringstjänster, rehabiliteringspenning, personer med funktionsnedsättning, gravt handikappade.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): FPA-rehabilitering [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kunts/index_sv.html