Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Skogsskydd

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsskydd
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistikhelheten avseende skogsskydd innehåller uppgifter om lagstadgade skyddsområden och skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar samt skogar som stöder skydd av naturvärden i Finland enligt landskap, mark- och skyddsklassificering samt områdestyp.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: naturskydd, naturskyddsområden, skogsskydd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsskydd [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsu/index_sv.html