Användningen av skörden på gårdarna

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/matiska/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om användningen och lagren av spannmål (vete, korn, havre, råg) och potatis på gårdarna enligt skördeår.

Nyckelord

Lantbruk, gårdar, växtproduktion, skörd, spannmål, sädesslag, lager, råg, havre, vete, korn

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/matiska/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021