Barnskydd

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lasuo/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Uppgifterna bygger på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärds barnskyddsregister om barn och ungdomar som placerats utom hemmet samt på en sammanfattande enkät, som Institutet för hälsa och välfärd genomför årligen i kommunerna, om barn och ungdomar som omfattas av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård. Barnskyddsregistret har funnits i sin nuvarande form sedan 1991 och statistiken över barnskyddets öppenvård sedan 1992.

Nyckelord

socialvård, barnskydd, omhändertagande, vård utom hemmet, barn

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lasuo/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021