Producentpriset på fisk

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/katuhin/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Priset som fiskaren erhållit av fisk i havsområdet enligt art, storleksklass, månad och region, samt priset på odlad regnbåge och sik månatligen.

Nyckelord

fisk, priser, producentpriser, fiskare, fiskodling

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/katuhin/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021