Stenkolsförbrukning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kivih/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver användningen av stenkol i produktionen av elektricitet och värme i Finland.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller månatliga uppgifter om användningen av stenkol. Användningen av metallurgiskt stenkol blir utanför statistiken.

Klassificeringar

Som klassificering används Statistikcentralens klassificering av bränslen, där stenkol är benämning 121.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in av storförbrukare av stenkol med en e-postenkät. Enkätens täckning är över 95 procent av totalförbrukningen av stenkol. Uppgifterna om småförbrukare uppskattas på basis av tidigare års förbrukning.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras fyra gånger om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifter om det föregående kvartalet publiceras fyra gånger om året: i april, augusti, oktober och januari.

Tidsserie

Statistikcentralen har publicerat uppgifter sedan 2005. De äldre uppgifterna har grundat sig på statistik som sammanställts av Hiilenkäyttövaliokunta och uppgifter har utgivits i statistikbilagan i Handels- och industriministeriets Energiöversikt samt årsuppgifter i Statistikcentralens Energistatistik.

Nyckelord

bränslen, energi, energiförbrukning, stenkol

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kivih/yht_sv.html


Senast uppdaterad 08.06.2018