Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/matira/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken ger en översiktsbild av gårds-, ägar- och produktionsstrukturen i det finländska jordbruket samt av jordbrukarnas antal och åldersstruktur. Statistiken innehåller uppgifter om gårdarnas antal, jorddisponering, medelåkerareal, produktionsinriktning samt om jordbrukarnas antal och åldersstruktur. Som uppgiftskälla för statistiken används lantbruksregistret, där man årligen samlar information om alla gårdar i Finland som bedriver jordbruksproduktion.

Nyckelord

lantbruk, gårdar, markanvändning, åkerareal, produktionsinriktning, jordbrukare

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/matira/yht_sv.html


Senast uppdaterad 02.08.2017