Arbetslöshetsförmåner från FPA

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tturvk/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över det arbetslöshetsskydd som administreras av FPA ger en helhetsbild av grundskyddet för arbetslösa som betalas av FPA. Den inkluderar också de förmåner för arbetslösa som utbetalas under aktiva åtgärder, samt alterneringsersättningar. Uppgifterna i statistiken grundar sig på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd.

Nyckelord

socialskydd, arbetslöshetsskydd, utkomstskydd för arbetslösa, arbetslöshetsersättningar, arbetslöshetsförmåner, grundtrygghet, arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, arbetslöshet, arbetslösa

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tturvk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021