Statistik över pensionstagarna i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/elakk/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över pensionstagarna i Finland ger en täckande helhetsbild av de pensioner som utbetalas med stöd av arbetspensions- och folkpensionssystemet i Finland. Den samlar de pensioner som en person får från olika håll till en helhet. Statistiken innehåller uppgifter om antalet pensionstagare, medelpensionerna samt de nypensionerade. Centrala klassifikatorer är kön, ålder, pensionsslag, pensionssystem och region.

Nyckelord

socialförsäkring, pensioner, folkpensioner, arbetspensioner, pensionering

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/elakk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 08.04.2019