Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Tuottaja: Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/elakk/
Aihealue: Sosiaaliturva
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilasto Suomen eläkkeensaajista antaa kattavan kokonaiskuvan Suomen työ- ja kansaneläkejärjestelmien maksamista eläkkeistä. Se kokoaa henkilön eri tahoilta saamat eläkkeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tilasto sisältää tietoja eläkkeensaajien lukumääristä ja keskieläkkeistä sekä eläkkeelle siirtyneistä. Keskeisinä luokittelijoina ovat sukupuoli, ikä, eläkelaji, eläkejärjestelmä ja alue.

Asiasanat

sosiaalivakuutus, eläkkeet, kansaneläkkeet, työeläkkeet, eläkkeelle siirtyminen

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/elakk/yht.html


Päivitetty 08.04.2019