Trädgårdsstatistik

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/puutt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver strukturen hos de trädgårdsföretag som bedriver kommersiell produktion, trädgårdsproduktionen på friland och i växthus samt svampodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om arealen och skördarna av trädgårdsväxter som odlas på friland och i växthus. Förfrågningen görs som en totalundersökning varje år, utom i fråga om växthusens energianvändning och odlingen av ampelväxter, där förfrågningen görs turvis vartannat år.

Nyckelord

lantbruk, trädgårdsodling, fruktodling, grönsaksodling, frilandsodling, bärodling, växthusodling, prydnadsväxter, plantskolor, energiförbrukning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/puutt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015