Barnbidrag

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/llisa/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Barnbidraget är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barnfamiljer har. Barnbidrag betalas för alla barn under 17 år som är bosatta i Finland. Statistiken över barnbidrag beskriver det barnbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik över de familjer och barn som har fått barnbidrag samt över utbetalda barnbidrag.

Nyckelord

socialskydd, barnbidrag, barn, barnfamiljer

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/llisa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021