Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mpen/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om energiförbrukningen inom jordbruk och trädgårdsodling per energikälla enligt både förbrukningsmängden och energiinnehållet. Förutom statistik över hela landet används också en områdesindelning enligt NTM-central. Uppgifter har också klassificerats efter produktionsinriktning. Uppgifterna erhålls från undersökningen av lantbrukets struktur med cirka 3–4 års intervaller.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mpen/yht_sv.html


Senast uppdaterad 02.08.2017