Antalet husdjur

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/klm/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Jord- och skogsbruk samt fiske
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Antalet husdjur statistikförs beroende på djurart två gånger om året (1.4 och 1.5 eller 1.6 och 1.12). Uppgifterna publiceras enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna om antalet husdjur på våren (beroende på djurart 1.4. 1.5. och 1.6) samt antalet nötdjur 1.12 är även tillgängliga enligt andra områdesklassificeringar och boskapsstorleksklass. Uppgifterna baserar sig på lantbruksregistret, nötkreatursregistret, får- och getregistret samt gårdsundersökningen.

Nyckelord

broilrar, dikor, häst, kalkoner, höns, husdjur, får, kor, lantbruk, nötkreatur, fjäderfä, svin, get

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/klm/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021