Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/sysyvasy/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde: Befolkning
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Uppgifterna tas från födelseregistret, som innehåller uppgifter om mödrar som fött barn i Finland och om de födda barnen. Uppgifterna fås från sjukhusen och kompletteras med uppgifter från Statistikcentralens dödsorsaksregister och Befolkningsregistercentralen. Data för registret har samlats in från och med 1987.

Nyckelord

barn, reproduktiv hälsa, nativitet, föderskor, förlossning, nyfödda

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/sysyvasy/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.06.2021