Köpeskillingsstatistik över fastigheter

Producent: Lantmäteriverket
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kkahin/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Lantmäteriverket upprätthåller ett register över fastighetsköp, som innefattar alla överlåtelse, dvs. köp, utbyten, gåvor och skiftesavtal samt föravtal om fastighetsköp. Publikationen Köpeskillingsstatistik över fastigheter bygger på registret. Publikationen utkommer två gånger per år, på vårvintern en helårsrapport över hela det föregående året och en halvårs- statistik som gäller det pågående året i september. Den innehåller gott om olika slags tabeller om markens pris årligen fördelat enligt län- och kommungrupper.

Nyckelord

fastigheter, fastighetsköp, priser, egnahemshus, tomter, fritidshus

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kkahin/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021