Statistik över arbetskonflikter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tta/index_sv.html
Ämnesområdet: Arbetsmarknaden
Tangerande ämnesområde: Löner och arbetskraftskostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som anställda eller arbetsgivare anordnat i Finland. Största delen av arbetskonflikterna är strejker anordnade av arbetstagarparten. Omfattningen av arbetskonflikterna beskrivs med antalet anställda som deltagit i konflikterna och antalet förlorade arbetsdagar. Uppgifterna om arbetskonflikter anges kvartalsvis.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över arbetskonflikter omfattar uppgifter om antalet arbetskonflikter, anställda som deltagit, förlorade arbetsdagar och förlorade bruttolöner. Dessutom är det möjligt att få uppgifter om bl.a. platsen, längden och avtalssättet för och lagligheten av arbetskonflikterna.

Klassificeringar

Bl.a. näringsgren, arbetsgivarsektor, orsaken till arbetskonflikten.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken bygger i huvudsak på de uppgifter arbetsgivarorganisationerna har samlat in från sina medlemmar. Dessutom följer man med olika massmedier.

Uppdateringsfrekvens

En gång per år.

Färdigställs eller offentliggörs

Den årsvisa statistiken publiceras cirka 5 månader från utgången av varje år.

Tidsserie

Uppgifter om arbetskonflikter finns tillgängliga ända från slutet av 1800-talet, men täckande och klassificerade uppgifter finns tillgängliga sedan år 1971.

Nyckelord

arbetskonflikter, arbetsliv, näringsgrenar, strejker

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tta/yht_sv.html

Mera information

I den årliga publikationen Löner och arbetskraftskostnader finns en artikel om arbetskonflikterna. Dessutom finns information i Statistisk årsbok för Finland.


Senast uppdaterad 16.09.2011