Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työtaistelutilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tta/
Aihealue: Työmarkkinat
Sivuavat aihealueet: Palkat ja työvoimakustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Työtaistelutilasto kuvaa työntekijöiden tai työnantajien Suomessa järjestämiä työtaisteluja. Suurin osa työtaisteluista on työntekijäosapuolten järjestämiä lakkoja. Työtaistelujen laajuutta kuvataan lukumäärillä osallistuneista työntekijöistä ja menetetyistä työpäivistä. Tietoja työtaisteluista on saatavissa neljännesvuosittain.

Tietosisältö

Työtaistelutilasto sisältää työtaistelujen lukumäärätiedot, osallistuneet työntekijät, työpäivämenetykset ja menetetyt bruttopalkat. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa mm. työtaistelujen sijainnista, pituudesta, sopimistavasta ja laillisuudesta.

Käytetyt luokitukset

Mm. toimiala, työnantajasektori, työtaistelun syy.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Perustuu pääosin työnantajajärjestöjen jäseniltään keräämiin tietoihin. Lisäksi seurataan eri tiedotusvälineitä.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuosittainen tilasto julkaistaan noin 5 kuukautta kunkin vuoden lopun jälkeen.

Aikasarja

Työtaistelutietoja on olemassa aina 1800-luvun lopulta lähtien, mutta kattavia ja luokiteltuja tietoja on olemassa vuodesta 1971 lähtien.

Asiasanat

lakot, toimialat, työelämä, työtaistelut

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tta/yht.html

Lisätietoja

Vuosittain ilmestyvässä Palkat ja työvoimakustannukset -julkaisussa on artikkeli työtaisteluista. Lisäksi tietoja on Suomen tilastollisessa vuosikirjassa.


Päivitetty 16.09.2011