FPA:s handikappförmåner och -tjänster

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vamet/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över FPA:s handikappförmåner och -tjänster behandlar förmåner som FPA betalar ut till handikappade: handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år, vårdbidrag för pensionstagare och kostersättning samt tolkningstjänster för handikappade. Statistiken presenterar uppgifter ur olika synvinklar om mottagarna av handikappförmåner och om de förmåner som de fått samt om personer som är berättigade till tolkningstjänster för handikappade.

Nyckelord

socialskydd, handikappbidrag, handikappade, tolkningstjänster för handikappade

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vamet/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021