Klimatstatistik

Producent: Meteorologiska institutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ilmatila/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I den månatliga statistiken anges varje månads medeltemperatur och medelnederbörd. I årsstatistiken anges den årliga medeltemperaturen och nederbörden. Årsstatistiken innehåller långa tidsserier, varav den nyaste är för referensperioden 1981-2010. Statistiken anger klimatologiska värden för temperatur, nederbörd, lufttryck, relativ fuktighet, snödjup, vind, solskenstimmar och globalstrålning från de finska observationsstationerna. I Ilmastokatsaus klimat översikt publiceras klimatologiska månadsvärden från ca femtio Meteorologiska institutets observationsstationer och dygnsvärden från tolv stationer. Den månatliga statistiken anger värden för temperatur, nederbörd och snödjup samt motsvarande långtidsmedelvärden för referensperioden 1981-2010. Därtill anges också de månatliga maximi- och minimitemperaturerna. Dygnsvärdena anges för medeltemperatur, högsta och

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ilmatila/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021