Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde: Priser och kostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken publiceras pris- och skatteuppgifter om energiprodukter.

Klassificeringar

Statistikcentralens bränsleklassificering, konsumenttyp.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

En del av priserna bygger på Statistikcentralens egen datainsamling. Andra datakällor är bl.a. Finsk Energiindustri rf, Energimarknadsverket, Torvindustriförbundet rf, Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik och Oljebranschens Centralförbund.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis i mars, juni, september och december.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken färdigställs och offentliggörs 2,5 månader efter utgången av kvartalet i juni, september, december och mars.

Tidsserie

Statistikcentralen har publicerat uppgifter sedan andra kvartalet 2005. Äldre uppgifter har grundat sig på handels- och industriministeriets statistik och de har publicerats i statistikbilagan i Energiöversikten.

Nyckelord

bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ehi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 19.10.2017