Träpellets

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ppe/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken omfattar årsuppgifter om produktionen och leveranserna av träpellets samt utrikeshandeln med dessa (export och import).

Nyckelord

energi, energikällor, virke, träpellets, träbränslen, trävaruindustrin, import, produktion, utrikeshandel, export

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ppe/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.07.2020