Pensioner från FPA

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/elakkk/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet. Statistiken över FPA-pensioner ger en helhetsbild av de pensioner som administreras av FPA.

Nyckelord

socialskydd, pensioner, pensionsförmåner, pensionärer, folkpensioner, familjepensioner, fronttillägg, garantipension

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/elakkk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021