Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tkvokv/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Jord- och skogsbruk samt fiske
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken omfattar de kvartalsvisa inköpen av spannmål och rybs/raps gjorda av aktörer som köper spannmål direkt av odlarna, den kvartalsvisa användningen av spannmål inom industrin som använder spannmål samt den halvårsvisa lagermängden av spannmål och rybs/raps som spannmålsköparna och -användarna har.

Nyckelord

lantbruk, spannmål, spannmålsväxter, spannmålshandel, foderindustri, livsmedelsindustri, lager

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tkvokv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015