Virkesuttag och virkesförrådets avgång

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/hapup/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

I den årligen utkommande statistiken presenteras information om marknadsavverkningarna, avverkningsuttaget och virkesavgången per skogscentral (13). Informationen om marknadsavverkningarna baserar sig på en förfrågan som riktas till råvirkesköparna (sampel).

Nyckelord

skogsbruket, avverkningarna, avverkningsuttaget, virkesavgången, marknadsvirke, industrivirke, brännved, timmer, massaved, virkessortimenten

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/hapup/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.09.2021