Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Hakkuukertymä ja puuston poistuma

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/hapup/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastossa esitetään vuosittain metsäkeskuksittaiset (13) tiedot markkinahakkuista, hakkuukertymästä ja puuston poistumasta. Tiedot markkinahakkuista perustuvat raakapuun ostajille suunnattuun kyselyyn (otos).

Asiasanat

metsätalous, hakkuut, hakkuukertymä, puuston poistuma, markkinapuu, teollisuuspuu, polttopuu, tukkipuu, kuitupuu, puutavaralajit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/hapup/yht.html


Päivitetty 24.09.2021