Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/steva/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över arbetspensionsförsäkrade i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionsförsäkrade i Finland efter arbetspensionssektor och -lag.

Nyckelord

socialförsäkring, pensionssystem, pensioner, arbetspensioner, arbetsförhållande, företagare

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/steva/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021