Utrikeshandeln med fisk

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kaukaup/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Kvantiteten och värdet av utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter enligt produktgrupp och land.

Nyckelord

fisk, fiskprodukter, utrikeshandel, import, export

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kaukaup/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021